TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÙ CỪ

Trung tâm Y tế huyện Phù Cừ được tổ chức lại theo Quyết định 03/2019/QĐ - UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên, là một đơn vị trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên.

Tên đơn vị: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÙ CỪ

Địa chỉ: Thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Website: http://trungtamytephucu.vn    

Cơ quan chủ quản: Sở Y tế tỉnh Hưng Yên.