Truyền thông về phòng chống bạo lực học đường

Truyền thông về phòng chống bạo lực học đường

Ngày 19/09/2019, Trường THCS Minh Tân phối hợp với Hội Phụ nữ xã, phòng Dân số - kế hoạch hóa gia đình huyện Phù Cừ tổ chức buổi truyền thông về phòng chống bạo lực học đường cho hơn 60 đối tượng là học sinh, giáo viên và cán bộ của hội phụ nữ.
Hoạt động