CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG

 

I. GIỚI THIỆU KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG

Khoa Y tế công cộng - Trung tâm y tế huyện Phù Cừ là khoa chuyên môn về tổ chức, triển khai các hoạt động về y tế dự phòng ; Giám sát và quản lý y tế học đường, vệ sinh môi trường…
II. NHÂN LỰC
- PhóTrưởng khoa phụ trách : Vũ Thị Huyền .
- Tổng số nhân lực khoa: 05 nhân viên:
- Trình độ học vấn: Đại học: 01; Cao đẳng: 01; Trung cấp: 03.


III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

A. Chức năng

Tham mưu cho Giám đốc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động về lĩnh vực Y tế dự phòngvi chất dinh dưỡng theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, phân cấp.

B.Nhiệmvụ

1.Thực hiện các hoạt động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân; tiêm chủng phòng bệnh; y tế trường học; phòng, chống các yếu tố nguy cơ tác động lên sức khỏe, phát sinh, lây lan dịch, bệnh.

2. Thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường; vệ sinh và sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; giám sát chất lượng nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt và vi chất dinh dưỡng cộng đồng.

3. Thực hiện các hoạt động phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; phối hợp tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm, phòng chống bệnh truyền qua thực phẩm; hướng dẫn, giám sát cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, ăn uống trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật

4.Thực hiện các hoạt động phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng như ; phòng chống thiếu Vitamin A, phòng chống các rối loạn do thiếu hụt I- ốt…

5. Thực hiện phối hợp với cơ quan quản lý cấp trên theo ngành dọc tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho đội ngũ nhân viên y tế xã, thôn.

6. Thực hiện việc cung ứng, bảo quản, cấp phát, sử dụng và tiếp nhận thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chuyên môn theo phân cấp của Sở Y tế, của pháp luật.

7. Phối hợp cung cấp thông tin, truyền thông; là đầu mối xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các hoạt động và báo cáo kịp thời đầy đủ thuộc lĩnh vực phân công, theo quy định.