Ngày 15.9, Sở Y tế tổ chức hội thi Tuyên truyền "Cán bộ ngành y tế đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh". Tham gia hội thi có 18 đội đến từ 18 đơn vị thuộc ngành y tế. Với hình thức sân khấu hóa, mỗi đội tham dự ...