PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG – TRUNG TÂM Y TẾ PHÙ CỪ

                         

            Phòng Điều dưỡng Trung tâm y tế huyện Phù cừ được thành lập từ tháng 3/2011 theo Thông tư 07/TT-BYTngày 26/11/2011 của Bộ Trưởng Bộ Y tế, Phòng Điều dưỡng là một trong những phòng tham mưu cho Ban lãnh đạo Trung tâm; Phòng Điều dưỡng dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám Đốc về công tác Điều dưỡng, tổ chức điều hành toàn bộ đội ngũ ĐD/HS/KTV về hoạt động hướng dẫn, tư vấn, theo dõi chăm sóc người bệnh trong toàn Bệnh viện.

           Phòng Điều dưỡng có nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt.

- Tổ chức thực hiện chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định.

- Xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của Bệnh viện để trình Hội đồng Điều dưỡng Trung tâm xem xét và Giám đốc bệnh viện phê duyệt.

- Đôn đốc, kiểm tra Điều dưỡng viên, Hộ sinh viên, Kỹ thuật viên, Hộ lý và Y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn.

- Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định.

- Triển khai truyền thông - Tư vấn giáo dục sức khỏe trực tiếp tới người bệnh và gia đình người bênh tại các cuộc họp hội đồng người bệnh cấp khoa, cấp bệnh viện;triển khai góc truyền thông về dinh dưỡng tại tất cả các khoa trong Bệnh viện.

           Phòng Điều dưỡng được Sở Y tế  tặng giấy khen năm 2014, Đạt giải ba toàn tỉnh về cuộc thi sân khấu hóa "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh" năm 2019 do Sở y tế tổ chức.

Trong thời gian tới, Phòng Điều dưỡng sẽ triển khai:

- Củng cố chất lượng chăm sóc và phục vụ người bệnh theo 83 tiêu chí đánh giá cải tiến chất lượng Bệnh viện đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng người bệnh và người nhà người bệnh.

- Tổ chức huấn luyện đào tạo hiệu quả đội ngũ ĐD/HS/KTV nhằm cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hành quy trình kỹ thuật.

- Thay đổi phong cách, thái độ phục vụ, giao tiếp ứng xử, chuẩn đạo đức nghề nghiệp cho Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên, xây dựng hình ảnh người điều dưỡng năng động, lịch sự, linh hoạt và chuyên nghiệp. Phát huy chức năng độc lập trong chăm sóc người bệnh.

- Lập kế hoạch áp dụng Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chăm sóc người bệnh theo bộ công cụ đanh giá của dự án Nored để giám sát và đánh giá thường quy các chỉ số chất lượng chăm sóc người bệnh.

- Tiếp tục sửa đổi, xây dựng bổ sung bộ tài liệu Truyền thông- GDSK cho người bệnh trong toàn Bệnh viện. Thực hiện tư vấn GDSK cho người bệnh một cách thường xuyên và tự giác.

- Mở rộng và tăng cường mối quan hệ với các Bệnh viện trong tỉnh tạo điều kiện cho điều dưỡng có cơ hội giao lưu, học tập và chia sẻ kinh nghiệm.