Giới thiệu khoa Dược - VTYT Trung tâm Y tế Phù Cừ

Được thành lập ngay sau khi Trung tâm Y tế huyện Phù Cừ được thành lập, trải qua nhiều năm hoạt động, khoa Dược luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ cung ứng thuốc đạt chất lượng, phục vụ kịp thời công tác điều trị bệnh nhân (bao gồm cả bệnh nhân ngoại trú và bệnh nhân nội trú). Cùng với sự lớn mạnh của Trung tâm, khoa Dược-VTYT đã từng bước phát triển cả về số lượng và trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân viên khoa.

I. Giới thiệu chung về khoa Dược-VTYT.

Khoa Dược-VTYT chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Trung tâm, là một khoa hậu cần có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc Trung tâm về toàn bộ công tác dược, vật tư y tế trong trung tâm nhằm đảm bảo cung ứng kịp thời thuốc, VTYT, hóa chất cho Trung tâm. Giám sát và tư vấn việc sử dụng thuốc, vật tư y tế an toàn, hợp lý.

Khoa dược gồm phòng hành chính và 3 kho thuốc.

Phòng hành chính: Họp khoa triển khai các công việc của khoa, rút kinh nghiệm trong quá trình hoạt động.

Kho chính: Nhập thuốc, VTYT, hóa chất cho trung tâm, phát thuốc điều trị nội trú, VTYT, hóa chất

Kho ngoại trú BHYT: Cấp phát thuốc cho bệnh nhân ngoại trú.

Kho đông y: cấp phát vị thuốc YHCT cho bệnh nhân điều trị nội trú

II. Tổ chức nhân sự

Khoa Dược có tất cả 07 người cán bộ công nhân viên trong đó:

Trưởng khoa: DSĐH. Vũ Hữu Thuấn

Phó khoa: Nguyễn Kim Khánh

Dược Sĩ Đại Học: 03 người

Dược sĩ cao đẳng: 03 người

Kế toán: 01 người.

III. Chức năng, nhiệm vụ

Lập kế hoạch, cung ứng thuốc, VTYT, hóa chất bảo đảm số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và thử nghiệm lâm sàng nhằm đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác.

Quản lý, theo dõi việc nhập, cấp phát thuốc, VTYT, hóa chất cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu.

Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.

Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tác “Thực hành tốt, bảo quản thuốc”

Thực hiện công tác thông tin thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.

Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong Trung tâm.

Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.

Quản lý hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy định.

Thực hiện nhiệm vụ cung ứng, theo dõi, quản lý, giám sát, kiểm tra, báo cáo về vật tư y tế tiêu hao, trang thiết bị y tế.