Hội thầy thuốc - đồng hương Phù Cừ ở Hà nội khám chi ân người có công với cách mạng


Hoạt động