LỊCH LÀM VIỆC

  1. Bộ phận hành chính và khoa Khám bệnh
                        Thứ 2 đến thứ 6

   * Mùa đông: (Từ 16/10/2019 đến 15/4/2020)
     - Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút - 11 giờ 30 phút.
     - Buổi chiều từ 13 giờ - 17 giờ.
     Thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ: nghỉ
  2. Các khoa lâm sàng:

Phân công các khoa có nhân viên trực 24/24 giờ.