LỊCH LÀM VIỆC

  1. Bộ phận hành chính và khoa Khám bệnh
                         Thứ 2 đến thứ 6

         (Thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ: nghỉ)

   * Mùa đông: (Từ 16/10/2023 đến 15/4/2024)
     - Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút - 12 giờ.
     - Buổi chiều từ 13 giờ - 16 giờ 30 phút.
   
* Mùa Hè: (Từ 16/4/2024 đến 15/10/2024)

     - Buổi sáng từ 7 giờ 00 phút - 11 giờ 30 phút.
     - Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút - 17 giờ.
  2. Các khoa lâm sàng:

Phân công các khoa có nhân viên trực 24/24 giờ.