A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

 

SỞ Y TẾ HƯNG YÊN

TRUNG TÂM Y TẾ PHÙ CỪ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           

Phù Cừ, ngày 22 tháng 5 năm 2024

 

 

 

 

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

V/v cung cấp báo giá khí y tế

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Công văn số 2207/UBND-KGVX ngày 15/8/2023 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Hưng Yên V/v cơ chế mua sắm thuốc, dược liệu của các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh năm 2024;

          Trung tâm Y tế Phù Cừ có nhu cầu mua sắm khí O2 y tế để phục vụ công tác khám, chữa bệnh cụ thể như sau:

         

STT

Tên hàng hóa

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Đơn vị tính

Số lượng

1

Khí Oxy y tế bình 40L

Khí O2 nén đóng bình 40L, %O2>=99.96%, áp xuất bình 135-150 bar

Bình

600

2

Khí Oxy y tế bình 10L

Khí O2 nén đóng bình 10L, %O2>=99.6%, áp xuất bình 135-150 bar

Bình

100

 

Công ty gửi báo giá làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng khí O2 y tế cho Trung tâm

  1. Thời gian nhận báo giá: Từ ngày ra thông báo đến 9h00 ngày 03/6/2024.

Báo giá đề nghị gửi kèm theo bản sao Giấy phép kinh doanh của công ty.

Đề nghị  đơn vị gửi báo giá và giấy tờ kèm theo đến Khoa Dược trang thiết bị-VTYT Trung tâm Y tế Phù Cừ.

 + Người liên hệ: Vũ Hữu Thuấn

 + Số điện thoại: 0389788523

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;

- Phòng TCHC-TC (CNTT- đăng tải);

- Lưu: VT, Dược-VTYT

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Nguyễn Văn Kiếm

 

 

 

 


Tác giả: Nguyễn Hữu Thuấn - Trưởng khoa Dược - Vật tư y tế
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bảng giá