A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Truyền thông cộng đồng về dân số và phát triển năm 2023 của Phòng Dân số Truyền thông và GDSK

Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-TTYT ngày 21/4/2023 của Trung tâm Y tế Phù Cừ về thực hiện Chương trình truyền thông Dân số trên địa bàn huyện Phù Cừ năm 2023.

Phòng Dân số - Trung tâm Y Tế huyện Phù Cừ  xây dựng Kế hoạch Truyền thông cộng đồng về công tác dân số và phát triển năm 2023, cụ thể sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Truyền thông cộng đồng nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành đoàn thể từ huyện đến địa phương. Huy động sự tham gia và cam kết với công tác dân số thông qua việc chỉ đạo, đầu tư nguồn lực, lồng ghép các vấn đề dân số và phát triển. Nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ tích cực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện hiệu quả các mục tiêu của Chiến lược dân số đến năm 2030.

Tiếp tục truyền thông chuyển đổi hành vi để giữ vững mức sinh thay thế; kiểm soát và đưa tỉ số giới tính khi sinh dần về mức cân bằng tự nhiên; Duy trì hoạt động các Đề án nâng cao chất lượng dân số; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 (Hội nghị lần thứ VI của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII) về Công tác dân số trong tình hình mới;  Thực hiện tốt chương trình mục tiêu Y tế - Dân số huyện Phù Cừ năm 2023 và những năm tiếp theo.

2. Yêu cầu

- Lựa chọn đúng, đủ số lượng, thành phần đại biểu tham dự.

- Lựa chọn những nội dung tuyên truyền, tư vấn phù hợp với từng xã (tập trung vào những vấn đề cần ưu tiên).

- Chuẩn bị nội dung, tài liệu, phương tiện truyền thông, đảm bảo chất lượng, phù hợp.

          II. THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thành phần

- Lãnh đạo xã, TT, các ban, ngành, đoàn thể, Bí thư chi bộ - Trưởng thôn, Trưởng dòng họ.

- Cán bộ chuyên trách dân số xã, TT và cộng tác viên dân số.

- Phụ nữ, nam giới và các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ; bà mẹ mang thai, bà mẹ mới sinh, vị thành niên, thanh niên; người cung cấp dịch vụ y tế.

2. Số lượng

          - Số đại biểu: 60 đại biểu/ buổi.

- Số buổi: 14 buổi; truyền thông tại 14/14 xã, thị trấn.

3. Thời gian

- Từ ngày 15/5 – 30/5/2023.

- Mỗi xã 01 buổi (có lịch cụ thể riêng).

4. Địa điểm

Tại Hội trường Nhà văn hóa các xã, TT hoặc (Thôn có đủ điều kiện thực hiện tổ chức truyền thông)

          III. NỘI DUNG

          - Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ-TW lần VI khóa XII của BCH TW  về công tác Dân số trong tình hình mới; Kết quả triển khai các chương trình, Đề án nâng cao chất lượng dân số; Định hướng những nội dung về dân số và phát triển trong thời gian tới.

          - Kế hoạch thực hiện Chương trình điều chỉnh mức sinh huyện Phù Cừ giai đoạn 2021-2030.

- Thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và tình trạng sinh con thứ 3 trở lên hiện nay, nguyên nhân, hậu quả, giải pháp khắc phục.

- Chăm sóc sức khoẻ sinh sản/ KHHGĐ; Sức khoẻ sinh sản vị thành niên - thanh niên và tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân.

- Thực trạng, thách thức vấn đề già hóa dân số hiện nay ở Việt Nam và tỉnh Hưng Yên và Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

- Chương trình Tầm soát các dị dạng, bệnh, tật  bẩm  sinh và  nâng  cao  chất lượng dân số.

- Duy trì, đẩy mạnh thực hiện Đề án 818 của Bộ y tế về mở rộng xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản trên địa bàn huyện đến năm 2030.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Dân số - Trung tâm Y tế huyện  

- Phòng Dân số-Trung tâm Y Tế huyện Phù Cừ xây dựng Kế hoạch, theo dõi, hướng dẫn về chuyên môn, kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch, viết tin bài tuyên truyền, tổng hợp kết quả thực hiện.

- Hướng dẫn các xã, TT tổ chức triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch.

- Chịu trách nhiệm cấp kinh phí, hướng dẫn chi, thanh quyết toán.

- Biên soạn tài liệu, phương tiện, phân phối sản phẩm truyền thông.

- Bố trí cán bộ truyền thông tuyên truyền.

- Tổng hợp chứng từ thanh quyết toán.

- Báo cáo kết quả thực hiện (về Chi cục Dân số -KHHGĐ).

2. Ban Dân số & Phát triển xã, TT

- Triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Phòng Dân số - Trung tâm Y tế huyện.

- Mời đại biểu tham dự đầy đủ theo quy định;

- Chuẩn bị hội trường, âm thanh, tít chữ, nước uống;

- Khai mạc, ổn định trật tự, rút kinh nghiệm sau hội nghị.

V.  KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí không tự chủ của Trung tâm Y tế huyện năm 2023. (Do nguồn kinh phí truyền thông từ huyện rất hạn hẹp, đề nghị UBND các xã, TT hỗ trợ thêm kinh phí để triển khai, thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất).

Trên đây là Kế hoạch truyền thông cộng đồng về dân số và phát triển năm 2023. Đề nghị Ban Dân số 14 xã, TT triển khai và tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc liên hệ trực tiếp với Phòng Dân số - Trung tâm Y tế huyện để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

 

GIÁM ĐỐC:

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Kiếm

 

 

 


Tác giả: Phương Lan- Phó phòng Dân số
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Hoạt động