A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm bổ sung vật tư y tế thiết yếu năm 2023

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/3013/QH 13 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam; Nghị định số 63/2014/NĐ- CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh: số 06/2011/QĐ- UBND ngày 09/3/2011 về việc qui định việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Công văn 56/SYT-KHTC ngày 12/4/2023 của Sở Y tế Hưng Yên về việc mua sắm vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm y tế tại các cơ sở y tế công lập trong thời gian chờ kết quả đấu thầu tập trung 2023;

Căn cứ các Quyết định : 43/QĐ-YTPC; ngày 27/04/2023 của Trung tâm Y tế Phù Cừ V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm bổ sung vật tư y tế thiết yếu năm 2023;

Căn cứ các Biên bản thương thảo ký ngày 08/05/2023 giữa Trung tâm Y tế Phù Cừ với Công ty cổ phần dược phẩm Hưng Yên;

          Xét đề nghị của ông trưởng Khoa dược thiết bị - Vật tư y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm bổ sung vật tư y tế thiết yếu năm 2023 của Trung tâm theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, như sau:

  1. Tên công ty trúng thầu: Công ty cổ phần dược phẩm Hưng Yên

Địa chỉ: số 154 Điện Biên 1, phường Lê Lợi, Tp. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Số lượng mặt hàng: 11 mặt hàng

Giá trị gói thầu: 49.730.000,0 VNĐ (Bằng chữ:Bốn mươi chín triệu bẩy trăm ba mươi nghìn đồng chẵn./)

(Chi tiết mặt hàng, số lượng và đơn giá trúng thầu có phụ lục kèm theo)

Giá trúng thầu đã bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển, bàn giao tại kho dược của Trung tâm.

     2. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

          3. Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký kết hợp đồng hết ngày 31/05/2023.

          Điều 2. Bên mời thầu có trách nhiệm thông báo kết quả trúng thầu và tổ chức thực hiện các nội dung khác theo đúng trình tự quy định của Luật đấu thầu và các văn bản khác có liên quan.

          Điều 3. Khoa dược thiết bị - Vật tư y tế, phòng tổ chức hành chính - tài chính kế toán, công ty trúng thầu và các bộ phận liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- BHXH, Kho bạc NN huyện (để phối hợp);

- Lưu: VT, KD.           

         

 

GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Nguyễn Văn Kiếm

 

PHỤ LỤC: DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ

Công ty trúng thầu: Công ty cổ phần dược phẩm Hưng Yên.

(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-YTPC ngày 08/05/2023 của Trung tâm Y tế Phù Cừ)

STT

Tên hàng hóa

Tên thương mại, ký hiệu, mẫu nhãn của hàng hóa dự thầu

Hãng sản xuất

Nước sản xuất

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

Băng dính lụa 5cm x 5m

Urgosyval 5cm x 5m /Urgosyval /URGO Healthcare Products Co., Ltd.;Thái Lan

Urgo

Thái Lan

Cuộn

     100  

     38.000  

   3.800.000  

2

Ống nghiệm EDTA

Ống nghiệm EDTA K2 HTM 2ml nắp cao su, mous thấp
Xuất xứ : Công Ty Cổ Phần Vật Tư Y Tế Hồng Thiện Mỹ;Việt Nam

Hồng Thiện Mỹ

Việt Nam

Cái

  4.800  

       1.150  

   5.520.000  

3

Ống nghiệm Heparin

 Ống nghiệm Heparin (Lithium)
Xuất xứ :  Đức Minh;Việt Nam

Đức Minh

Việt Nam

Chiếc

  4.800  

          750  

   3.600.000  

4

Kim châm cứu

Kim châm cứu vô trùng dùng một lần/Suzhou Medical Appliance Factory; Trung Quốc

Suzhou Medical Appliance Factory

Trung Quốc

Chiếc

20.000  

          600  

 12.000.000  

5

Dây truyền

Dây truyền dịch kim hai cánh bướm/
Công ty TNHH Vật Tư Y Tế Omiga, Việt Nam

Omiga

Việt Nam

Bộ

        1.200  

           6.000  

   7.200.000  

6

Bơm 5ml

Bơm tiêm sử dụng một lần Tanaphar 5ml/cc
Xuất xứ: Tanaphar- Việt Nam

Tanaphar

Việt Nam

Chiếc

  6.000  

          660  

   3.960.000  

7

Giấy in đo chức năng hô hấp

Giấy in đo chức năng hô hấp;
 Xuất xứ: Hải Anh - Việt Nam

Hải Anh

Việt Nam

Cuộn

       10  

     35.000  

      350.000  

8

Ống thổi đo chức năng hô hấp

Ống thổi đo chức năng hô hấp;
Xuất xứ:  Hải Anh- Việt Nam

Hải Anh

Việt Nam

Chiếc

  1.000  

       3.500  

   3.500.000  

9

Test HIV

Rapid Anti-HIV Test
Xuất xứ: InTec PRODUCTS, INC.- Trung Quốc

InTec PRODUCTS, INC

Trung Quốc

Test

       80  

    19.000  

   1.520.000   

10

Găng tay

Găng tay cao su y tế chưa tiệt trùng có bột 240mm/ Merufa; Việt Nam

Merufa

Việt Nam

Đôi

  6.000  

       1.380  

   8.280.000  

          Tổng số: 10 mặt hàng

49.730.000,0

 

 

 

 

 


Tác giả: Nguyễn Hữu Thuấn - Trưởng khoa Dược - Vật tư y tế
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Hoạt động