A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cung cấp báo giá dịch vụ tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT

SỞ Y TẾ HƯNG YÊN

TRUNG TÂM Y TẾ PHÙ CỪ

 

Số:          /YTPC-KD

V/v Cung cấp báo giá dịch vụ tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
  
 

                         Phù Cừ, ngày 19 tháng 7 năm 2023

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số BV230724 /CTTĐ và chứng thư BV230725 /CTTĐ ngày 17/7/2023 của TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ BẢO VIỆT – BAO VIET VALUE về thẩm định giá vật tư y tế, sinh phẩm y tế, hóa chất xét nghiệm thuộc gói thầu mua sắm của Trung tâm;

Hiện nay, Trung tâm đang lập dự toán cho gói thầu Tư vấn lập E-HSMT, Đánh giá E-HSDT cho các gói thầu mua sắm vật tư y tế, sinh phẩm y tế, hóa chất xét nghiệm gồm các nội dung sau:

Khối lượng dự kiến: 02 gói thầu

+ Gói thầu 01: Mua sắm vật tư y tế, sinh phẩm y tế năm 2023 của Trung tâm Y tế Phù Cừ gồm 56 mặt hàng, giá dự toán mua sắm: 635.326.040 VNĐ

+ Gói thầu 02: Mua sắm hóa chất xét nghiệm năm 2023 của Trung tâm Y tế Phù Cừ gồm 21 mặt hàng, giá dự toán mua sắm: 322.749.204 VNĐ

Thời gian tối đa thực hiện: 60 ngày

Trung tâm Y tế Phù Cừ kính mời các đơn vị quan tâm có khả năng cung cấp báo giá dịch vụ tư vấn, gửi báo giá về Trung tâm để có cơ sở lập dự toán.

Địa chỉ gửi báo giá: Trung tâm Y tế Phù Cừ, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

Thời gian gửi báo giá: Trước 9h00 ngày 25/7/2023.

Thông tin liên hệ: Vũ Hữu Thuấn khoa dược, SĐT: 0389788523

Trung tâm Y tế Phù Cừ trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

     - Như trên

      - Lưu: VT, KD

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Nguyễn Văn Kiếm


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin tức y tế