A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thư mời chào giá về việc cung cấp báo giá kiểm định, kiểm xạ máy móc

 

SỞ Y TẾ HƯNG YÊN

                             TRUNG TÂM Y TẾ PHÙ CỪ

 

Số:     64   /YTPC-KD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           

Phù Cừ, ngày 24 tháng 5 năm 2024

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

V/v cung cấp báo giá kiểm định, kiểm xạ máy móc

                Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 đã được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019;

Căn cứ Thông tư 03/2024/TT-BKHCN sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2;

          Trung tâm Y tế Phù Cừ có nhu cầu kiểm định, kiểm xạ một số máy móc trang thiết bị cụ thể như sau:

         

STT

Tên hàng hóa

Đơn vị tính

Số lượng

1

Máy điện tim 6 cần

Chiếc

01

2

Máy điện tim 12 cần

Chiếc

01

3

Máy X-Quang kỹ thuật số

Chiếc

01

4

Máy X-Quang di động

Chiếc

01

5

Huyết áp kế

Bộ

04

6

Máy đo khúc xạ mắt

Chiếc

01

7

Phòng chụp X-quang

Căn

01

 

Công ty, đơn vị gửi báo giá làm cơ sở lựa chọn nhà thầu tiến hành công tác kiểm định, kiểm xạ cho Trung tâm

  1. Thời gian nhận báo giá: Từ ngày ra thông báo đến 9h00 ngày 04/6/2024.

Báo giá đề nghị gửi kèm theo bản sao Giấy phép hoạt đông của công ty, đơn vị.

Đề nghị  công ty, đơn vị gửi báo giá và giấy tờ kèm theo đến Khoa Dược trang thiết bị-VTYT Trung tâm Y tế Phù Cừ.

 + Người liên hệ: Vũ Hữu Thuấn

 + Số điện thoại: 0389788523

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;

- Phòng TCHC-TC (CNTT- đăng tải);

- Lưu: VT, Dược-VTYT

GIÁM ĐỐC

(Đã kí)

 

 

 

Nguyễn Văn Kiếm

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin tức y tế